Драматичний ландшафт в епоху метамодерну

Метамодерн заохочує іронію, але заперечує штучну декоративність сьогодні вона вже не в пошані. Чесність, усвідомленість, екологічність, стійкість це ознаки нової «епохи щирості». А оскільки ландшафтна архітектура та дизайн стали синтетичною майстерністю, в якій різні види мистецтв доповнюють одне одного, глобальна культурологічна тенденція вплинула і на них.