Віддзеркалення 6, 2018, ліногравюра, колаж, 82х121,5см

Анастасия Турчин /
«Отражение 6», линогравюра, коллаж, 2018 г.